Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik i konsortium som får slutförhandla avtal om drift av Storbritanniens slutförvar för lågaktivt avfall

17:16 / 15 August 2007 Studsvik Press release


Studsvik ingår i det konsortium som utsetts av NDA till "preferred
bidder" avseende driften av Storbritanniens anläggning för slutförvar
av lågaktivt radioaktivt avfall. Slutförhandlingar skall påbörjas
inom kort med målet att teckna ett avtal med en löptid om minst fem
år. Konsortiet leds av Washington Group International (NYSE: WNG).
Studsvik är en av fyra delägare i ett joint venture som leds av
Washington Group International (NYSE: WNG). Konsortiet har utsetts
att med UK Nuclear Decommissioning Authority (NDA) slutförhandla ett
operatörsavtal avseende det brittiska slutförvaret för lågaktivt
radioaktivt avfall i West Cumbria i norra England.

- Det här är ett strategiskt avtal som öppnar ytterligare möjligheter
på den växande NDA-marknaden. Att vi är med i det konsortium som
utsetts till "preferred bidder" är ett bevis på att Studsvik
uppfattas som ett marknadsledande företag inom avveckling och rivning
och hantering av radioaktivt avfall, säger Magnus Groth, Studsviks VD
och koncernchef.

Konsortiets anbud avser ledning och drift av slutförvarsanläggningen
samt att implementera en väl fungerande strategi för hantering av
lågaktivt radioaktivt avfall i Storbritannien. Konsortiet siktar på
att slutförhandla ett avtal innan oktobers utgång med en löptid om
fem år med möjlighet att förlänga avtalet upp till totalt 17 år.
Kontraktsvärdet bedöms uppgå till 200 - 500 miljoner brittiska pund
under avtalstiden, beroende på den slutliga omfattningen av
åtagandet. Studsvik har en ägarandel om 15 procent i konsortiet.

NDA har påbörjat en avveckling av äldre kärntekniska anläggningar i
Storbritannien som kommer att generera stora avfallsvolymer som måste
tas omhand och slutförvaras. Studsviks roll i konsortiet är att bidra
med sin mångåriga expertis inom området hantering av radioaktivt
avfall. De övriga två minoritetsdelägarna i konsortiet är AREVA NC
och Serco Assurance.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, 0709-677 086
Mark Lyons, President Studsvik UK, + 44 7879 491 011

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning,
Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200
anställda, dotterbolag i 7 länder och företagets aktier är noterade
på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.