Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar samarbetsavtal med Waste Control Specialists LLC (WCS)

08:50 / 7 September 2007 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat ett samarbetsavtal med Waste Control Specialists
LLC (WCS) avseende behandling och lagring av lågaktivt avfall av
klass B och C i USA.

Enligt samarbetsavtalet ska Studsvik erbjuda bearbetning och
stabilisering av avfall och WCS lagring i företagets anläggning i
Texas. WCS har ansökt om nödvändiga tillstånd för lagring av
lågaktivt avfall av klass B och C i anläggningen i Texas. Under
förutsättning att nödvändiga licenser kan erhållas kommer avtalet för
Studsviks del att kunna innebära intäkter tidigast andra halvåret
2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, koncernchef och VD Studsvik AB, 0155-22 10 86
eller 0709-677 086Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning,
Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.


Fakta om Waste Control Specialists LLC
WCS anläggning i Andrews County, Texas har licens för bearbetning och
lagring av olika former av farligt, toxiskt och lågaktivt avfall. WCS
är ett dotterbolag till Valhi, Inc. (NYSE: VHI). Valhi bedriver
verksamhet inom färgämnen av titaniumdioxid, komponenter för bland
annat säkerhetsutrustning, möbler och marina tillämpningar samt
avfallshantering.