Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik säljer verksamhet inom persondosimetri

08:12 / 5 October 2009 Studsvik Press release


Studsvik säljer sin verksamhet inom persondosimetri till
NYSE-noterade Landauer. Genom försäljningen ökar Studsvik fokus på
sina kärnverksamheter. Försäljningen medför en reavinst på MSEK 6,5.
Studsvik är marknadsledande i Sverige inom dosimetritjänster med
bevakning av stråldoser för 6 000 personer. Amerikanska Landauer,
Inc. utför dosimetritjänster åt 1,6 miljoner personer i USA, Japan,
Frankrike, Storbritannien, Brasilien, Kanada, Kina, Australien,
Mexiko och andra länder.
"Som specialistoperatör är Landauer unikt positionerat för att
utveckla verksamheten på lång sikt", säger Studsviks VD Magnus Groth.
"Vi ser potential att växa på den svenska marknaden för
stråldosbevakning, framförallt inom kärnkraftsindustrin och är mycket
glada över möjligheten att förvärva ett så högkvalitativt och
välskött persondosimetrilabb", säger Bill Saxelby, koncernchef för
Landauer.
Studsviks laboratorium för persondosimetri är det största oberoende
laboratoriet i Sverige med ca 500 aktiva kunder. Majoriteten av
kunderna kommer från medicinskt relaterade verksamheter såsom
sjukhus, tandläkarkliniker och veterinärer. Studsvik övertog
verksamheten från Strålskyddsinstitutet 1999.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, tel 0155-22 10 86
Sten-Olof Andersson, Senior Vice President Business Development,
tel 0155-22 15 20


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Kort om Landauer
Landauer är den ledande leverantören av analystjänster för att
bestämma strålning i arbetsmiljö och omvärld. I över 50 år har
företaget erbjudit kompletta tjänster inom strålningsdosimetri till
sjukhus, vårdcentraler, tandläkare, universitet, nationella
laboratorier, och andra branscher där strålning utgör en potentiell
risk för anställda. Landauers tjänster omfattar tillverkning av olika
typer av mätinstrument för att upptäcka strålning, distribution och
insamling av dessa instrument till och från kunder, samt analys och
rapportering av uppmätt resultat.