Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik vinner belgisk avvecklingsorder på MSEK 64

08:25 / 4 March 2009 Studsvik Press release


Studsvik har anlitats för ett specialistuppdrag för avvecklingen av
Belgonucleaires bränslefabrik i Dessel, Belgien. Uppdraget som
värderas till EUR 1,8 miljoner årligen (SEK 16 miljoner), omfattar
arbetsledare och två operatörsteam och förväntas pågå i fyra år.
Belgonucleaire avser att avveckla anläggningen så att byggnaderna kan
användas för andra kärntekniska aktiviteter. Produktionsområdet med
handskboxar, återstående utrustning och infrastruktur kommer
omsorgsfullt och säkert monteras ned och paketeras i
avfallsbehållare.

Studsvik kommer att få en expertroll som rådgivare till
Belgonucleaire och andra uppdragstagare i avvecklingsprojektet.
Studsvik har erfarenhet från att avveckla bränslefabriker av samma
typ (MOX) som anläggningen i Dessel efter att ha deltagit i
avvecklingen av Siemens fabrik i Hanau, Tyskland 2001-2005.
Belgonucleaire ska koordinera och leda projektet.

"Erfarenhet från att avveckla MOX-fabriker är sällsynt och är ett av
skälen att Belgonucleaire samarbetar med Studsvik i detta
avvecklingsprojekt", säger Alain Vandergheynst, Decommissioning
Manager of Belgonucleaire.

"Desselfabriken kommer att vara ett viktigt projekt för Studsvik
under kommande år. Det stärker vår marknadsposition både i Belgien
och på avvecklingsområdet", säger Studsviks VD och koncernchef Magnus
Groth.

Belgonucleaire erhöll nödvändiga tillstånd för avvecklingen under
2008 och projektet planeras att starta under andra kvartalet 2009.
Det belgiska bolaget ska avsluta sin verksamhet när anläggningen
avvecklats.

Bränslefabriken stängde 2006. MOX-bränsle är en blandning av
plutonium och uraniumoxid som används vid kommersiella kraftverk.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef, +46 155 22 10 86 eller +46 709 67
70 86
Ulf Kannengiesser, chef segment Tyskland, +49 7231 586 9511 eller
 +49 173 345 9431

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm