Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik får order på MSEK 250 från Bruce Power

08:16 / 11 May 2009 Studsvik Press release


Studsvik har undertecknat ett avtal med Bruce Power i Kanada om
behandling av 32 ånggeneratorer. Det totala ordervärdet uppskattas
till
ca MSEK 250. Affären förutsätter slutförande av relaterade avtal och
nödvändiga myndighetstillstånd.

Ånggeneratorerna kommer att behandlas vid Studsviks svenska
anläggning mellan 2010 och 2018. De första 16 generatorerna planeras
att levereras våren 2010. Ånggeneratorerna väger ca 100 ton vardera.
Upp till 90 procent av komponentvolymen beräknas kunna friklassas
efter behandling och därefter överföras till vanlig återvinning.
"Studsviks metod är ett ekonomiskt attraktivt sätt att hantera
kärnkraftsavfall som dessutom är ansvarsfullt ur miljöperspektiv",
säger Bruce Powers koncernchef Duncan Hawthorne.

Studsvik var 2005 först med att lansera ett koncept för behandling
och åter-vinning av ånggeneratorer från kärnreaktorer. Traditionellt
har dessa komponenter skickats direkt till förvar eller lagrats
temporärt vid kärnkraftverk. Med Studsviks metod kan stora delar av
ånggeneratorerna friklassas vilket drastiskt minskar mängden avfall
som behöver lagras.

Studsvik har hittills behandlat ånggeneratorer från svenska och tyska
kärnkraftverk. Med ordern från kanadensiska Bruce Power bryter
Studsvik in på en ny geografisk marknad.

Denna order visar tydligt att Studsvik är världsledande inom
behandling av stora komponenter. Den ger även en god beläggning i den
svenska avfalls-verksamheten i flera år framöver", säger Magnus
Groth, VD och koncernchef för Studsvik.

Kärnkraftverk byter ånggeneratorer vid de regelbundna underhållen och
när de moderniseras. Flera hundra ånggeneratorer och andra stora
komponenter uppskattas lagras tillfälligt vid kärnkraftverk runt om i
världen i avvaktan på effektiva behandlingsmetoder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, tel 0155-22 10 86 eller
mobil 0709-67 70 86


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.