Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Sam Usher ny VD för Studsvik UK

08:57 / 17 June 2009 Studsvik Press release


Sam Usher har utsetts till VD för Studsvik UK. VD-bytet sker efter
fortsatta förluster i projektverksamheten.
Sam Usher kommer närmast från posten som Vice President Business
Development i Studsvik UK.  Innan Sam Usher kom till Studsvik 2008
hade han ledande befattningar i AMEC Nuclear och British Nuclear
Fuels (BNFL). Han efterträder Mark Lyons som lämnar bolaget med
omedelbar verkan.
Vid en internrevision av det brittiska dotterbolaget har framkommit
att resultatet från ett antal projekt övervärderats med totalt ca
MGBP 1,0 (MSEK 12,0), primärt hänförbart till 2008. Beloppet kommer
att belasta resultatet för det andra kvartalet.

"På kort sikt kommer det brittiska dotterbolaget fokusera på att
återgå till lönsamhet. På längre sikt fortsätter Storbritannien att
vara en tillväxtmarknad för oss", säger Studsviks VD Magnus Groth.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, tel 0155-22 10 86 eller
mobil 0709-67 70 86


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.