Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Ny chef för segment Tyskland utsedd

09:31 / 26 November 2010 Studsvik Press release


Studsvik har idag utsett Sten-Olof Andersson, 55, till chef för Segment
Tyskland. Sten-Olof Andersson, som ingår i koncernens ledningsgrupp med ansvar
för koncernens affärsutveckling, har varit Studsvikanställd sedan 1996 och har
tidigare bland annat varit chef för Studsviks Sverigebaserade verksamhet inom
avfallsbehandling.

För mer information vänligen kontakta:

Jerry Ericsson, vVD och ekonomidirektör Studsvik AB, tel.nr: 0155-22 10 32 eller
0760-02 10 32

Magnus Groth, koncernchef Studsvik AB, tel nr: 0760-02 10 86Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 26 november kl 09:30.

www.studsvik.se