Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

08:22 / 10 March 2010 Studsvik Press release


Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 29 april att föreslå
omval av ledamöterna Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per
Ludvigsson och ordföranden Anders Ullberg samt nyval av Agneta Nestenborg efter
avgående Ingemar Eliasson. Agneta Nestenborg har mångårig erfarenhet från
kärnkraftindustrin, senast som VD för AREVA NP Uddcomb AB.

Valberedningens ledamöter är:
Jan Barchan, Briban Invest AB
Peter Rudman, Nordeas Fonder
Bill Tunbrandt, representant för familjen Karinen
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på
bolagets webbplats.

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.