Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB : Studsviks delårsrapport för januari - september 2011

13:00 / 27 October 2011 Studsvik Press release

* Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 252,8 (295,3), en minskning med 12 procent i lokala valutor. *  Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK -10,1 (-9,1). * Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar förbättrades till MSEK 16,0 (11,9). * Nettoskulden minskade till MSEK 157,3 (214,0). * Minskade förluster i USA och Storbritannien.

+------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |  | Juli-sept| Juli-sept|Jan-sept|Jan-sept| Helår| | | 2011| 2010| 2011| 2010| 2010| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Försäljning, | 252,8| 295,3| 840,0| 969,2|1 344,1| |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, | -10,1| -9,1| 1,0| -0,3| 33,4| |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Resultat efter | -14,8| -17,1| -15,0| -21,2| 4,0| |skatt, MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den | 27,2| 16,8| 89,9| 80,1| 107,5| |löpande verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter | 16,0| 11,9| 50,1| 66,0| 81,9| |investeringar, MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Resultat per aktie | -1,80| -2,09| -1,82| -2,59| 0,49| |efter skatt, SEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Nettoskuld, MSEK | 157,3| 214,0| 157,3| 214,0| 207,6| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Eget kapital per | 62,30| 61,11| 62,30| 61,11| 63,37| |aktie, SEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Soliditet, % | 37,2| 36,9| 37,2| 36,9| 36,5| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl 13:00.

www.studsvik.se

Delårsrapport jan-sept 2011: hugin.info/131689/R/1558632/481674.pdf

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1558632/481671.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE

 


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF