Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2011

13:00 / 26 April 2011 Studsvik Press release

·                     Försäljningen uppgick till MSEK 297,2 (345,8), vilket i lokala valutor innebär en minskning med 6,8 procent.

·                     Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,7 (23,2) vari ingår valutakurseffekter med MSEK 0,6 (5,6).

·                     Förbättrat marknadsläge och orderingång i Storbritannien.

·                     Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till MSEK 24,9 (23,2).

·                     Nettoskulden minskade under kvartalet med MSEK 58,2 till MSEK 167,2.

+----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |  | |Jan-mars|Jan-mars| Helår| | | | 2011| 2010| 2010| +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Försäljning, | | 297,2| 345,8|1 344,1| |MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, | | 8,7| 23,2| 33,4| |MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Resultat efter | | 0,9| 12,7| 4,0| |skatt, MSEK | | | | | +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK| | 39,6| 28,7| 107,5| +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter investeringar, MSEK | | 24,9| 23,2| 81,9| +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Resultat per aktie | | 0,11| 1,55| 0,49| |efter skatt, SEK | | | | | +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Eget kapital per | | 61,24| 65,91| 63,37| |aktie, SEK | | | | | +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+ |Soliditet, % | | 37,3| 37,4| 36,5| +----------------------------------------------+-+--------+--------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2011 kl 13:00.

www.studsvik.se

Studsviks delårsrapport jan-mars 2011: hugin.info/131689/R/1508943/443754.pdf

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1508943/443752.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF