Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs extra bolagsstämma måndagen den 11 februari 2013

16:20 / 11 February 2013 Studsvik Press release

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolaget Studsvik SAS till HPS Nuclear Services SARL.

För ytterligare information vänligen kontakta: Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl 16:20.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/studsvik-ab/r/kommunike-fran-studsvik-abs-extra-bolagsstamma-mandagen-den-11-februari-2013,c9368651

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9368651/90899.pdf

Show as PDF