Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik emitterar treårig företagsobligation om MSEK 200

08:00 / 19 February 2013 Studsvik Press release

Studsvik informerade i ett pressmeddelande den 18 februari 2013 att bolaget avsåg att undersöka möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation på den svenska marknaden. Intresset har varit mycket stort, varför bolaget har beslutat att emittera en företagsobligation.

Studsvik kommer att emittera en senior, icke säkerställd företagsobligation, där obligationens volym uppgår till MSEK 200 och har ett slutligt förfall år 2016. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,75 procentenheter. Studsvik kommer att ansöka om att få företagsobligationen noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse som Studsviks obligation rönte bland investerare. Genom obligationsemissionen säkrar vi en konkurrenskraftig finansiering av framtida affärsmöjligheter", kommenterar Jerry Ericsson, ekonomidirektör Studsvik AB.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Studsvik i samband med obligationsemissionen.

Nyköping den 19 februari 2013 Studsvik AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013 kl 08:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsvik-emitterar-trearig-foretagsobligation-om-msek-200,c9372367

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9372367/93588.pdf

Show as PDF