Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik undersöker möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation

08:00 / 18 February 2013 Studsvik Press release

I syfte att skapa finansiell beredskap för framtida affärsmöjligheter undersöker Studsvik möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation på den växande svenska obligationsmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2013 kl 08:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsvik-undersoker-mojligheter-och-villkor-for-att-emittera-en-foretagsobligation,c9371668

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9371668/93125.pdf

Show as PDF