Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks årsredovisning för 2012 offentliggjord

08:00 / 19 March 2013 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Nyköping den 19 mars 2013

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2013 kl 08:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-arsredovisning-for-2012-offentliggjord,c9387538

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9387538/a53c7414b395dcb1.pdf

Show as PDF