Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

08:00 / 18 March 2013 Studsvik Press release

Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 22 april att föreslå omval av ledamöterna Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och ordföranden Anders Ullberg samt nyval av Peter Gossas.

Peter Gossas är civilingenjör och har lång erfarenhet från företagsledande befattningar i tung industri. Han var senast chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och ingick i Sandviks koncernledning. Peter Gossas är styrelseledamot i Höganäs.

Valberedningens ledamöter är:

Bill Tunbrant, representant för familjen Karinen Stina Barchan, Briban Invest AB Malte Edenius Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2013 kl 08:00

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-studsvik,c9386579

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9386579/103577.pdf

Show as PDF