Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2013

13:00 / 22 April 2013 Studsvik Press release

· Försäljningen uppgick till 297,7 (322,7) MSEK, i lokala valutor en minskning med 4,7 procent. · Rörelseresultatet förbättrades till -3,9 (-9,7) MSEK. · Förbättrat resultat i fyra av fem segment, men svag utveckling i USA. · Emission av en treårig icke säkerställd obligation om 200 MSEK. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till -32,6 (11,7) MSEK.

+----------------------------------------------++--------+--------+-------+ | ||Jan-Mars|Jan-Mars|Helår | | ||2013 |2012 |2012 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Försäljning, MSEK ||297,7 |322,7 |1 254,9| +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, MSEK ||-3,9 |-9,7 |-19,4 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Resultat efter skatt, MSEK ||-11,3 |-14,4 |-47,8 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK||-27,7 |28,6 |-7,3 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter investeringar, MSEK ||-32,6 |11,7 |-56,2 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Resultat per aktie efter skatt, SEK ||-1,37 |-1,76 |-5,82 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Räntebärande nettoskuld, MSEK ||152,0 |91,0 |114,5 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Eget kapital per aktie, SEK ||56,39 |63,82 |58,19 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+ |Nettoskuldsättningsgrad, % ||32,8 |17,3 |23,9 | +----------------------------------------------++--------+--------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013, kl 13:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-januari---mars-2013,c9404147

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9404147/9af9773acdda991c.pdf

Show as PDF