Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik anpassar organisationen inom Avfallshantering

08:30 / 22 October 2014 Studsvik Press release

Studsvik har beslutat genomföra ett omstruktureringsprogram inom affärsområdet Avfallshantering då produktionseffektiviteten förbättrats samtidigt som tillgången på material för bearbetning tillfälligt minskar som en följd av senarelagda rivningar av kärntekniska anläggningar i Europa.

Programmet kommer att omfatta personal på anläggningarna i Sverige och England. Vi inleder nu förhandlingar med fackförbund och andra parter.

I Europa förblir Avfallshantering ett viktigt affärsområde för Studsvik.

För mer information vänligen kontakta:

För Sverige och övriga marknader:
Arne Degerman, VD Studsvik Nuclear AB, 0155-22 10 18
Mats Fridolfsson, Chef Affärsområde Avfallshantering, 0155-22 10 64

För Storbritannien:
Vicky Cooke, Marketing Manager, Studsvik UK Ltd, +44 788 793 5129

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 900 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014, kl 08:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/