Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik säljer huvuddelen av USA-rörelsen till EnergySolutions

08:00 / 12 February 2014 Studsvik Press release

  • Studsvik säljer verksamheterna i Erwin och Memphis, innehavet i Semprasafe samt delar av THOR-patenten till EnergySolutions 

  • Transaktionen genomförs till en köpeskilling om 23 MUSD 

  • Den positiva kassaflödeseffekten uppgår till 88 MSEK

Studsvik har tecknat avtal med det amerikanska företaget EnergySolutions om försäljning av Studsviks verksamheter i Erwin och Memphis samt innehavet i Semprasafe. Som en del av transaktionen överlåter Studsvik patenten avseende THOR-tekniken i Kina och ger EnergySolutions rätt att använda patenten på den kommersiella marknaden i Nordamerika. Studsvik behåller patent och rättigheter på övriga marknader.

Studviks kvarvarande engagemang i USA innefattar ingenjörs- och konsultrörelsen, det delägda bolaget TTT samt Studsvik Scandpower som är ledande inom programvara för bränseloptimering och härdövervakning.

Transaktionen genomförs till en köpeskilling om 23 MUSD och ger ett positivt kassaflöde om 88 MSEK.

"Försäljningen av de amerikanska verksamheterna innebär att vår finansiella situation förbättras och att exponeringen mot den utmanande amerikanska marknaden minskar. Sammantaget innebär affären att Studvik blir ett mer stabilt företag med potential för ökade marginaler och tillväxt", kommenterar Michael Mononen, VD för Studsvik AB.

EnergySolutions beräknas ta över de sålda verksamheterna per den 1 mars 2014. Köparen ansvarar för resultatet av den förvärvade rörelsen från den 1 januari 2014.

För vidare information kring de finansiella effekterna av transaktionen, se Studsviks bokslutskommuniké som distribueras parallellt med detta pressmeddelande.

En telefonkonferens kommer att hållas kl 11.00 idag där VD Michael Mononen samt ekonomidirektör Pål Jarness redogör för försäljningen av de amerikanska verksamheterna samt för bokslutet för 2013. För detaljer kring telefonkonferensen, vänligen se separat pressmeddelande eller www.studsvik.se

Stockholm den 12 februari 2014

STUDSVIK AB

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014 kl 08:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/