Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

08:00 / 21 March 2014 Studsvik Press release

Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 23 april att föreslå omval av ledamöterna Jan Barchan, Lars Engström, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och ordföranden Anders Ullberg.

Valberedningens ledamöter är:

Jan Ebrell, representant för familjen Karinen
Stina Barchan, Briban Invest
Malte Edenius
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014 kl 08:00

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/