Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik utser ny affärsområdeschef för bränsle- och materialteknik

08:05 / 12 May 2014 Studsvik Press release

Camilla Hoflund, 44 år och civilingenjör inom materialteknik, har utsetts till chef för affärsområde bränsle- och materialteknik.

Camilla Hoflund är idag chef för avdelning materialteknik inom Studsvik Nuclear som ingår i affärsområde bränsle- och materialteknik i Sverige. Hon har lång erfarenhet från kärnkraftindustrin och har arbetat inom Studsvikkoncernen sedan 1994 och tidigare som konsult för affärsutveckling av tjänster inom riskhantering. Camilla Hoflund kommer att ingå i Studsviks koncernledning och tillträder sin nya befattning den 12 maj 2014.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 86 eller
0760-02 10 86.

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 915 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014 kl 08:05.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/