Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

09:04 / 10 Dec Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

10:13 / 4 Dec Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

11:35 / 24 Nov Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

08:44 / 23 Nov Studsvik Press release

Studsvik utser HR-diretör

Elisabeth Fahle Gårdebäck har utsetts till HR-direktör inom Studsvik.
Elisabeth har de senaste 10 åren varit verksam inom medicinteknik och l...

09:30 / 7 Sep Studsvik Press release

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2015

Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Rörelseresultatet för kvartalet förbä...

08:30 / 21 Jul Studsvik Press release

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten ...

08:15 / 19 Mar Studsvik Press release