Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks bokslutskommuniké för januari - december 2014

13:00 / 13 February 2015 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet var 12,2 (-10,1) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -4,9 (-28,3) Mkr.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 27,7 (16,7) Mkr.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Kommunikén presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt separat  utsänd inbjudan.

Hela kommunikén finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 900 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015, kl 13:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/