Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik förvärvar immateriella tillgångar från FriGeo AB

15:30 / 26 May 2015 Studsvik Press release

Studsvik förvärvade den 16 april 2015 patent och andra immateriella tillgångar samt utrustning från FriGeo AB. Patenten, utrustningen och de immateriella tillgångarna avser den frysteknik som har demonstrerats av FriGeo i flera olika delar av Sverige inkluderande den metod som appliceras inom projekt för miljöåterställning. Ett antal anställda på Frigeo har gått över till Studsvik i samband med förvärvet.

Studsvik och FriGeo har arbetat tillsammans i flera år för att tillämpa denna teknik på den radioaktiva avfallsmarknaden, inklusive USA och Storbritannien. Denna teknik ger ett effektivt och säkert alternativ till konventionell provtagning och avvattningsteknik avseende radioaktivt avfall.

Studsvik inbjuder alla intresserade att lära sig mer om denna innovativa teknik. Frågor angående denna frysteknik kan ställas till någon av personerna nedan.

För mer information kontakta gärna:

För den europeiska (utom Storbritannien) och amerikanska marknaden:
Jens Eriksson, Freeze Technology Business Area Manager, +46 760 02 12 44

För Storbritannien:
Victoria Lilley, Senior Waste Management Consultant, Studsvik UK Ltd,
+44 177 24 40 178

För alla andra marknader:
Howard Stevens, SVP Global Engineering, +1 404 497 4908

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2015 kl 15:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/