Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Studsvik ändrar organisation

Efter avyttringen av verksamheten inom avfallshantering har Studsvik genomfört en strategisk översyn av verksamheterna och beslutat att göra Studs...

15:00 / 27 Oct Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

12:47 / 7 Oct Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:43 / 5 Oct Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:04 / 29 Sep Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:36 / 22 Sep Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:26 / 24 Aug Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:29 / 22 Apr Studsvik Press release

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma måndagen den 25 april 2016 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten ...

08:15 / 22 Mar Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:28 / 19 Feb Studsvik Press release

Studsvik emitterar obligation på 300 Mkr

Studsvik AB (publ) har emitterat en senior icke säkerställd obligation på 300 Mkr med en löptid på tre år. Obligationen löper med en rörlig ränta ...

08:30 / 16 Feb Studsvik Press release