Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik ändrar organisation

15:00 / 27 October 2016 Studsvik Press release

Efter avyttringen av verksamheten inom avfallshantering har Studsvik genomfört en strategisk översyn av verksamheterna och beslutat att göra Studsvik Scandpower, som idag ingår i affärsområde Bränsle- och Materialteknik, till ett eget affärsområde.

Studsviks organisation består från 1 november, 2016 av följande tre affärsområden:
  •  Konsulttjänster
  •  Bränsle- och materialteknik
  •  Studsvik Scandpower

Samtidigt blir Steven Freel, Studsvik Scandpower's VD ny medlem i koncernledningen. Steven har en omfattande internationell bakgrund med mer än 25 års erfarenhet inom kärnteknik.

Finansiell rapportering enligt den nya strukturen kommer att ske från och med kvartal 1, 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller,

Pål Jarness, ekonomidirektör, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 15:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/