Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik emitterar obligation på 300 Mkr

08:30 / 16 February 2016 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ) har emitterat en senior icke säkerställd obligation på 300 Mkr med en löptid på tre år. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 % och har slutligt förfall i februari 2019. Obligationen har ett rambelopp på 350 Mkr.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera Studsviks utestående obligation på 200 Mkr (med slutförfall 7 mars 2016) samt till allmänna verksamhetsändamål. Studsvik kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat juridisk rådgivare, i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl 08:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/