Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik utser ny affärsområdeschef för Konsulttjänster

16:00 / 25 February 2016 Studsvik Press release

Studsvik har idag utsett Stefan Bergström, 52, till affärsområdeschef för Konsulttjänster och medlem i Studsvikkoncernens ledningsgrupp. Stefan Bergström tillträder tjänsten den 7 mars 2016.

Stefan Bergström kommer närmast från en position som affärsområdeschef för Asia and Pacific samt som medlem i koncernledningen för Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden). Stefan Bergström har arbetat med och ansvarat för internationell försäljning och global marknads-föring av konsulttjänster inom Business Sweden. Han var tidigare stationerad vid Business Swedens kontor i USA med ansvar för Nord- och Sydamerika. Stefan Bergström har även en nukleär bakgrund med flertalet befattningar inom tidigare ABB Atom AB (nuvarande Westinghouse Electric Sweden).

"Stefans nukleära bakgrund tillsammans med lång erfarenhet av att leda och utveckla konsulttjänster på en global marknad kommer att berika både affärsområdet och Studsvik som helhet", säger Studsviks koncernchef Michael Mononen.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, koncernchef Studsvik, 0155-22 10 86

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 kl 16:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/