Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2016

13:00 / 25 April 2016 Studsvik Press release

  • I april träffades en överenskommelse med EDF om försäljning av affärsområdet Avfallshantering. Transaktionen kommer att generera ett positivt kassaflöde på cirka 225 Mkr och ge ett nettoresultat på cirka 115 Mkr och beräknas kunna genomföras under tredje kvartalet. Försäljningen ger Studsvik bättre möjligheter att fokusera på tillväxt inom Bränsle- och Materialteknik samt Konsulttjänster.
  • Försäljningen under kvartalet ökade till 171,6 (156,8) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 10,6 procent.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 10,7 (-1,7) Mkr.
  • Det fria kassaflödet uppgick till -2,2 (-4,8) Mkr.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt separat
utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade konsulttjänster samt tjänster inom bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016, kl 13:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/