Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik har slutfört försäljningen av affärsområde Avfallshantering till EDF

14:05 / 28 July 2016 Studsvik Press release

I enlighet med det avtal som ingicks i april har Studsvik idag genomfört försäljningen av sin verksamhet inom Avfallshantering till EDF. Samtidigt tecknades ett långsiktigt avtal där Studsvik tillhandahåller konsulttjänster globalt till EDF inom rivning och avfallshantering.

Efter transaktionen har Studsvik en kassa på drygt 350 Mkr. I enlighet med villkoren för Studsviks obligationslån på totalt 300 Mkr kommer därför 100 Mkr att återbetalas i förtid i samband med den räntebetalning som görs i november 2016. 

"Vi har med avyttringen tagit ytterligare ett steg mot en mer renodlad verksamhet baserad på avancerade tjänster inom affärsområdena Bränsle & Materialteknik samt Konsulttjänster. Genom transaktionen har vi också skapat bättre förutsättningar för att utveckla och fokusera på våra kvarvarande verksamheter", säger Studsviks vd Michael Mononen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86 eller

Pål Jarness, ekonomidirektör, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016 kl. 14:05 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/