Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

10:26 / 24 August 2016 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument Ordinary shares
Innehavare Peter Gyllenhammar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 775 632
Antal rösträtter 775 632
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-08-23
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 835 632
 - direkt innehavda rösträtter 835 632
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,17 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,17 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,17 % 835 632
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,17 % 835 632
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 835 632
 - andel av rösträtter 10,17 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Peter Gyllenhammar
 - telefon 08-12051011
 - mejl peter@pg-ab.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/