Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Studsvik effektiviserar sin organisation

Koncernens HR-organisation decentraliseras till affärsområdena och som en konsekvens av detta lämnar koncernens personaldirektör Elisabeth Fahle G...

08:30 / 20 Dec Studsvik Press release

Camilla Hoflund ny VD för Studsvik

Nuvarande VD Michael Mononen och styrelsen har gemensamt kommit fram till att ett skifte på VD-posten är lämpligt efter de stora förändringar av k...

08:30 / 30 Oct Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

13:12 / 1 Jun Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

12:52 / 5 May Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:43 / 20 Apr Studsvik Press release

Studsvik bantar sin koncernledning

Efter en översyn av koncernens organisation har vi beslutat att affärsutveckling koncentreras till de tre affärsområdena. Sam Usher, chef för affä...

08:30 / 30 Mar Studsvik Press release

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten...

08:30 / 23 Mar Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:54 / 16 Feb Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:50 / 30 Jan Studsvik Press release