Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik bantar sin koncernledning

08:30 / 30 March 2017 Studsvik Press release

Efter en översyn av koncernens organisation har vi beslutat att affärsutveckling koncentreras till de tre affärsområdena. Sam Usher, chef för affärsutveckling, kommer därför att lämna företaget i slutet av april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155 22 10 86, eller,

Pål Jarness, ekonomidirektör, 0155 22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/