Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik och Beijing DYNATECH Co. Ltd. tecknar samarbetsavtal avseende leverans av Studsviks Fluid Bed Steaming Reforming teknologi till Kina

08:30 / 24 July 2017 Studsvik Press release

Studsvik och Beijing DYNATECH Co., Ltd. (DYNATECH) har idag tecknat ett samarbetsavtal som ger DYNATECH ensamrätt att leverera Studsviks nya patentskyddade metod (Fluid Bed Steam Reforming, FBSR) för att behandla vått radioaktivt avfall från den kinesiska kärnkraftsindustrin.

Samarbetsavtalet ger DYNATECH ensamrätt till FBSR på den kinesiska marknaden. Studsvik erhåller under 2017 en första betalning på 2,5 miljoner USD från DYNATECH för rättigheten till FBSR-teknologin. Ytterligare royalties tillkommer när anläggningarna uppförs. Bedömningen är att det finns en marknad för ett flertal FBSR-anläggningar på den kinesiska marknaden.

Studsvik kommer stödja DYNATECH i etableringen av FBSR-teknologin med leverans av konstruktions- och konsulttjänster under en fastställd tid.

"Studsvik är glada att vi nu tillsammans med DYNATECH kan erbjuda vår innovation inom avfallsbehandling till den kinesiska marknaden. Studsviks nya FBSR process representerar den senaste utvecklingen av Studsviks framstående portfölj av metoder för avfallshantering. Den visar Studsviks engagemang att utveckla de bästa lösningarna för avfallshantering som ger fördelar för kunder i Kina och i övriga världen", säger Michael Mononen, CEO och VD Studsvik AB.

"Det är en stor ära att DYNATECH och Studsvik har etablerat det här samarbetet. Studsvik har lång erfarenhet och välkänd teknologi inom kärnkraftsindustrin samt ett brett utbud av tjänster inom bränslecykeln, materialteknik, avveckling och avfalls-hantering. Samarbetet öppnar den kinesiska marknaden och ger DYNATECH möjligheten att erbjuda den kinesiska marknaden Studsviks FBSR teknik. I och med den stora tillväxten inom kärnkraftsindustrin i Kina kommer avfallsreduktion och avfallshantering att vara högprioriterat. DYNATECH skall utveckla marknaden tillsammans med våra partners för att fortlöpande stödja tillväxten inom kinesisk kärnkraftindustri," säger Mr. Liu Yang, VD DYNATECH.

För ytterligare information vänligen kontakta

Michael Mononen, Verkställande direktör och koncernchef,

tfn 0155-22 10 86 eller

Pål Jarness, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 09.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2017 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/