Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal värt 25 Mkr

13:00 / 15 February 2018 Studsvik Press release

Studsvik har genom dotterbolaget Studsvik Scandpower tecknat ett avtal med den ryska kärnbränsletillverkaren JSC TVEL om försäljning av programvaror och relaterade tjänster under 2018. Värdet på ordern uppgår till cirka 25 Mkr.

JSC TVEL är en världsledande tillverkare av kärnbränsle som används i 76 kommersiella kärnkraftverk och 30 forskningsreaktorer i 17 länder.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66, eller

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 13:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/