Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks årsredovisning för 2017offentliggjord

08:30 / 22 March 2018 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltnings-berättelse, resultat- och balansräkning, noter, hållbarhetsredovisning etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

___________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0760-02 10 09

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/