Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2018

13:00 / 25 April 2018 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 197,4 (179,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 10 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 22,2 (-2,0) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 0 (4,2) Mkr
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 21,6 (-4,2) Mkr.
  • Den tyska konsultdelen utgör sedan 1 april ett eget affärsområde.

+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
| |Jan-Mars 2018|Jan-Mars 2017|Helår2017|
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Försäljning, Mkr  |197,4 |179,6 |704,8 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Rörelseresultat, Mkr  |22,2 |-2,0 |-41,6 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Resultat efter skatt, Mkr  |12,7 |-6,2 |-45,0 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Fritt kassaflöde, Mkr |21,6 |-4,2 |-84,2 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuld, Mkr |79,1 |8,4 |101,2  |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuldsättningsgrad, % |25,5 |2,5 |35,1  |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Resultat per aktie efter skatt, kr|1,55 |-0,76  |-5,47  |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Eget kapital per aktie, kr |37,77 |41,45 |35,09 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
| | | | |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil. 

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/