Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks ekonomidirektör Pål Jarness lämnar bolaget februari 2019

20:15 / 30 July 2018 Studsvik Press release

Efter en gemensam överenskommelse kommer Pål Jarness att lämna Studsvik den sista februari 2019. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats.

"Pål har sedan 2013 varit drivande under Studsviks omfattande omstrukturering och renodling av verksamheten. Under hösten fortsätter han i sin roll som CFO för att tillsammans med koncernledningen bygga en affärsorienterad verksamhet", säger Camilla Hoflund, VD Studsvik AB.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2018 kl. 20:15 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/