Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Ny bankfacilitet

11:00 / 17 January 2019 Studsvik Press release

Studsviks utestående obligation på 200 Mkr förfaller till betalning den 22 februari 2019. Med anledning av detta har Studsvik kommit överens med Danske Bank om en ny bankfinansiering på totalt 150 Mkr. Härav är 50 Mkr ett företagslån med en löptid på fem år och resterande 100 Mkr en kontokredit.

För mer information vänligen kontakta:
Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller
Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 11:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/