Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks årsredovisning för 2018 offentliggjord

15:00 / 21 March 2019 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltnings-berättelse, resultat- och balansräkning, noter, hållbarhetsredovisning etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 15:00 (CET). 

www.studsvik.se

___________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Annika Blondeau Henriksson, Interim CFO, 0760-02 10 42

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/