Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2019

11:00 / 22 July 2019 Studsvik Press release

    
  •  Försäljningen under andra minskade i lokala valutor med 10 procent och uppgick till 160,3 (174,0) Mkr.
  •  Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till −8,1 (2,0) Mkr.
  •  Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till -14,9 (4,0) Mkr.

+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
| |April-juni|April-juni|Jan-juni|Jan-juni|Helår|
| | 2019| 2018| 2019| 2018| 2018|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Försäljning, Mkr  | 160,3| 174,0| 300,2| 371,4|726,1|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Rörelseresultat, Mkr  | −8,1| 2,0| −26,7| 24,2| 33,5|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Resultat efter skatt, Mkr  | −10,8| −2,2| −33,9| 10,5| 8,7|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Fritt kassaflöde, Mkr | −14,9| 4,0| −47,9| 25,6| 54,2|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Nettoskuld, Mkr | 92,4| 71,6| 92,4| 71,6| 44,4|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Nettoskuldsättningsgrad, % | 31,2| 22,3| 31,2| 22,3| 14,0|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Resultat per aktie efter skatt, kr| −1,31| −0,27| −4,12| 1,27| 1,06|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+
|Eget kapital per aktie, kr | 36,03| 39,00| 36,03| 39,00|38,47|
+----------------------------------+----------+----------+--------+--------+-----+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019 kl.11:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/