Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks bokslutskommuniké för 2019

12:30 / 13 February 2020 Studsvik Press release

  • Försäljningen under fjärde kvartalet ökade i lokala valutor med 5 procent och uppgick till 202,6 (187,6) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 20,4 (-0,3) Mkr. Jämförelse-störande poster ingår med 0,0 (3,6) Mkr.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 7,2 (29,4) Mkr.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

  Okt-dec 2019 Okt-dec 2018 Helår 2019 Helår 2018
Försäljning, Mkr 202,6 187,6 654,0 726,1
Rörelseresultat, Mkr 20,4 -0,3 -10,4 33,5
Resultat efter skatt, 11,7 -6,4 -28,0 8,7
Mkr
Fritt kassaflöde, Mkr 7,2 29,4 -38,8 54,2
Nettoskuld, Mkr 82,9 44,4 82,9 44,4
Nettoskuldsättningsgrad, 27,4 14,0 27,4 14,0
%
Resultat per aktie efter 1,42 -0,78 -3,41 1,06
skatt, kr
Eget kapital per aktie, 36,84 38,47 36,84 38,47
kr

Bokslutskommunikén presenteras vid en telefonkonferens idag kl 15:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela bokslutskommunikén finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl.12:30 (CET).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/