Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2021

12:00 / 21 October 2021 Studsvik Press release

Viktiga händelser under kvartalet
  • Avtal avseende materialprovning med ett ordervärde på ca 40 Mkr tecknades med en kinesisk kund.
  • Avtal om försäljning av ett markområde på Studsvik siten har slutits. Affären har en resultateffekt på 11,5 Mkr och en kassaflödeseffekt på 16 Mkr i tredje kvartalet.

Kvartal 9 månader Helår
Q3 2021 Q3 2020 2021 2020 2020
Försäljning, Mkr 181,8 187,7 545,8 508,4 721,9
Rörelseresultat, Mkr 21,9 23,1 47,3 36,2 46,0
Rörelsemarginal, % 12,1 12,3 8,7 7,1 6,4
Resultat efter skatt, Mkr 14,7 18,7 30,2 26,4 35,2
Fritt kassaflöde, Mkr 43,5 -9,9 36,5 25,2 64,9
Nettoskuld, Mkr -7,5 60,7 -7,5 60,7 24,8
Nettoskuldsättningsgrad, % -2,2 18,7 -2,2 18,7 7,9
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,79 2,28 3,67 3,21 4,28
Eget kapital per aktie, kr 42,33 39,53 42,33 39,53 38,13

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl.12:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/