Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik utser ny ekonomi- och finansdirektör

10:50 / 24 May 2021 Studsvik Press release

Studsvik har utsett Niklas Karlsson till ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernens ledningsgrupp. Han tillträder tjänsten den 1 september 2021.

Niklas kommer närmast från en befattning på Mycronic som Head of Group Business Control och Head of Finance för en av divisionerna. Dessförinnan har han haft olika ledande befattningar inom ekonomi- och finansområdet på Thomas Cook och Ericsson.

"Studsvik befinner sig i en period med fokus på lönsamhet och tillväxt. Niklas Karlsson blir en förstärkning till koncernen med sin långa och breda finansiella  erfarenhet från internationella verksamheter", kommenterar Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 10:50.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/