Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik tecknar strategiska avtal inom avveckling av kärnkraftverk i Tyskland med ett totalt ordervärde om 135 Mkr

08:15 / 29 June 2021 Studsvik Press release

Studsvik har arbetat med avveckling av kärntekniska anläggningar i cirka 20 år i Tyskland och närliggande länder. De avtal som nu tecknats utgör grunden för ett långsiktigt samarbete. Insatserna kommer att utföras under en treårsperiod och fördelas jämnt över perioden.

Studsviks affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster erbjuder tjänster inom strålskydd, avveckling, rivning, sanering och ingenjörstjänster. Kunder är kärnkraftverk, forskningscentra och andra kärntekniska anläggningar i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna. 

"De nya avtalen är strategiskt viktiga och ett resultat av vår långa erfarenhet inom avveckling av kärntekniska anlägningar i kombination med innovativa lösningar. Studsvik kommer fortsätta leverera tjänster med högt kundvärde inom detta segment i Tyskland och närliggande länder", säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 076-002 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 kl. 08:15.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/