Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Svedbergs

Svedbergs

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

SVEDBERGS: Mats Lundmark ny CFO i Svedbergs

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har idag utsett Mats Lundmark till ny CFO. Mats kommer närmast från rollen som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. ...

20:00 / 20 Jul Svedbergs Press release

SVEDBERGS: Delårsrapport Q1 2020

"Första kvartalet har visat på en god omsättningsutveckling för koncernen med en tillväxt på 5 procent. "
God omsättningstillväxt med ökad lö...

08:30 / 24 Apr Svedbergs Press release

SVEDBERGS: Årsredovisning 2019

Svedbergs årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se.
Årsredovisningen distribue...

16:30 / 1 Apr Svedbergs Press release

SVEDBERGS: Bokslutskommuniké 2019

"Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge respektive varumärke utrymme att vara trogna sina strategier och upplägg ger gott r...

08:30 / 4 Feb Svedbergs Press release