Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Svedbergs

Svedbergs

SVEDBERGS: Halvårsrapport Q2 januari - juni 2020

08:30 / 15 July 2020 Svedbergs Press release

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group

Andra kvartalet i sammandrag

april-juni 2020
  • Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2%
  • EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 2,5[1] Mkr (0,0[1])
  • Resultat före skatt 17,2 Mkr (17,7)
  • Resultat per aktie 0,64 kr (0,65)

 

Delårsperioden i sammandrag

januari-juni 2020
  • Nettoomsättning 331,0 Mkr (320,0) +3%
  • EBITA-resultat 39,7 Mkr (33,1) +20%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,2[2] Mkr (0,0[2])
  • Resultat före skatt 31,4 Mkr (31,5)
  • Resultat per aktie 1,17 kr (1,15)

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/