Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Svedbergs

Svedbergs

SVEDBERGS: Bokslutskommuniké januari - december 2020

08:30 / 5 February 2021 Svedbergs Press release

Fortsatt stark utveckling samt ännu ett lyckat förvärv genomfört

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober-december 2020
 • Nettoomsättning uppgick till 185,1 Mkr (160,5), en ökning med 15 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 20,4 Mkr (16,1), en ökning med 27 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 4,9 Mkr[1] (0,0[1])
 • Resultat före skatt 14,2 Mkr (14,4)
 • Resultat per aktie 0,50 kr (0,53)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,4 Mkr (19,2)

Helåret i sammandrag

januari-december 2020
 • Nettoomsättning uppgick till 649,4 Mkr (609,0), en ökning med 7 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 78,2 Mkr (58,1), en ökning med 35 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 10,3 Mkr[1] (0,0[1])
 • Resultat före skatt 62,1 Mkr (53,6)
 • Resultat per aktie 2,28 kr (1,97)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,2 Mkr (60,9)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr per aktie (0)

[1] Jämförelsestörande poster avser förvärvs- och omstruktureringskostnader.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design och Cassoe.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/