Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Svedbergs

Svedbergs

SVEDBERGS: Ändring av arbetstagarrepresentant i styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

14:00 / 19 April 2021 Svedbergs Press release

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) meddelar att Anna Westin har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen. Hon ersätter Hans Lundström.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2021  klockan 14.00 (CET).

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design och Cassoe.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/