Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Swedol

Tools and work clothes for professionals

Swedol

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder. Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under egna varumärken. Försäljningen sker huvudsakligen genom butik, men även genom egen e-handel och återförsäljare.Proffsens järnaffär - en multispecialist

Swedol kan beskrivas som proffsens järnaffär. Under 2014 implementerades en ny strategi med tydligare prägel mot professionella användare, fokus på fem utvalda kundsegment samt succesiva förbättringsåtgärder. Den primära målgruppen är små och medelstora företag inom bygg-, entreprenad-, åkeri-, skogs- och industrisektorn. Swedol kombinerar kvalitet, hög servicenivå och god tillgänglighet. Butiks- och e-handelskedjorna Swedol, Grolls, Univern och Nima (e-handel) erbjuder ett attraktivt sortiment utifrån den professionella användarens behov. Sortimentet innefattar både egna och externa varumärken. Verksamheten bedrivs via Swedolbutiker, Grollsbutiker och Univernbutiker, e-handel, utesäljare, katalog, och återförsäljare i Sverige, Norge, Finland och Estland. Sverige står för merparten av omsättningen om ca 83% och Norge ca 15%.

Hos Swedolbutikerna återfinns ett brett utbud av produkter för proffs bestående av externa och egna varumärken. Swedolkedjan består av 45 butiker i Sverige, 5 i Norge, samt e-handel i båda länderna. Grolls och Univern (från förvärvet av Björnkläder i slutet av 2Q16) är ledande inom området arbetskläder och personligt skydd. Grolls har 31 butiker i Sverige, 4 i Finland och 1 i Estland. Univern har 13 butiker i Norge och har ett väletablerat varumärke och butiksnät. Nima erbjuder ett specialiserat sortiment inom jord- & skogsbruk, jakt och slakt via e-handel.

Kläder & Skydd

Divisionen Kläder & Skydd har blivit en betydande del av koncernen och skandinavisk marknadsledare sedan förvärvet av Grolls. Divisionen står för över hälften av koncernens omsättning och ännu större del av rörelseresultatet. Produktsortimentet består av tre produktkategorier; arbetskläder (~55%), skor & handskar (~33%) och tekniskt skydd (~12%). Vidare erbjuds klädtryck (i butik), samt sömnadsändringar och broderi etc. Andel egna varor utgör 39% av försäljningen. De egna varumärkena är Björnkläder inom premiumsegmentet för tunga arbetskläder, Gesto som erbjuder kvalitativa arbetskläder, skor och handskar till ett konkurrenskraftigt pris. Produktvarumärket Univern med en stark ställning i Norge som erbjuder arbetskläder inom flera yrkeskategorier. Samt Nytello som är fokuserad mot yrkeskläder inom hotell och restaurang, vård och omsorg samt städ/service och täcker således även offentliga sektorn som kundkategori.

Verktyg och förnödenheter

Divisionen omfattar samtliga produktkategorier utöver arbetskläder och personligt skydd. Divisionen utgör strax över 45% av koncernens omsättning. Största produktkategorierna är Verktyg (~40%) vilket innefattar handverktyg, verkstadsinredning och tryckluftsmaskiner, beslag etc. Fordonstillbehör (~20%) vilket utgörs av batterier, fordonsel, lastbils- och personbilstillbehör, släp etc. Därefter utgör produktkategorierna Olja & kem samt Lant-/skogsbruk & trädgård ca 13% av divisionens omsättning vardera. Olja & kem innefattar bl.a. oljor, spackel, färg, rengöring lim och rostskydd etc. Inom produktgruppen Lant-/skogsbruk & trädgård ryms skogs- och trädgårdsmaskiner, redskap och elstängsel etc., men även jakt- och slaktprodukter/redskap.

Andel egna varor utgör ~30% av divisionens total sales och består av såväl enkla som avancerade produkter. Två exempel på egna varumärken (Swedol äger rättigheterna och har således kontroll över kvalitet och prissättning) är Award inom fordonsbelysning och 4USE inom verktyg, maskiner och diverse förbrukningsvaror. Award lanserades 2015 efter att Swedol såg ett behov bland kunderna för högt ställda krav på fordonsbelysning som saknades på marknaden. Swedol hittade lämpliga producenter i Asien som kunde tillverka långlivad fordonsbelysning med krav på att klara av tuffa väderpåfrestningar. Detta kan ses som ett typexempel på när Swedol utvecklar egna varumärken (liksom Gesto inom arbetskläder) och visar på vikten av kundkännedom mer än att ökad kundkännedom kan ligga som grund för sortimentrationaliseringar. Ett exempel på egna märkesvaror (där Swedol är generalagent) är AmPro där man konkurrerar med de större verktygstillverkarna med luftverktyg, verktygsförvaring och handverktyg till konkurrenskraftiga priser.

Multikanalkoncept och logistik

Swedol tillämpar ett multikanalkoncept (omni) som innefattar butiker, e-handel, återförsäljare samt utesälj. Butiker utgör fortsatt den huvudsakliga delen av försäljning och exponering. Satsningar inom utsesälj har tagit en allt större del under senaste åren samt att återförsäljareledet förstärks med Univern. Swedols varuförsörjning sköts av logistikcentret i Örebro, Grolls logistikcenter är beläget utanför Göteborg, samt Univerns i Skedsmo (utanför Oslo). Logistikfunktionen förser butikskedjorna samt ÅF och distanshandelskunderna med varor. Logistiken är en central faktor i konkurrenskraften och förbättringsarbete pågår löpande för samordning och ökad effektivitet. Under senaste åren har flertalet större förbättringsprojekt genomförts och logistikfunktionen har förbättrats både avseende interna nyckeltal och lageromsättningshastigheten.


Swedols butiks- och  e-handelskoncept: