Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedol

Swedol

Swedol AB: Swedols försäljningsutveckling för december 2019

08:30 / 16 January 2020 Swedol Press release

Försäljningen i december uppgick till 265,5 Mkr, vilket är en ökning med 8,3% jämfört med motsvarande period föregående år (245,2). Förvärven av Metaplan Oy och Karl S Hanssen AS ingår med 12,1 Mkr (9,0). Periodens antal arbetsdagar var 18 (17). Försäljningen per dag uppgick till 14,8 Mkr (14,4), vilket motsvarade en ökning med 2,3%. Milt väder för årstiden har påverkat försäljningen och produktmixen negativt.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets tolv månader (januari-december 2019) ökade med 11,7% till 3 622,1 Mkr (3 241,3), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 14,5 Mkr (13,0), vilket motsvarande en ökning med 11,7%.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 klockan 08.30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/